Halo! Tu Tomasz Samojlik!

Za dnia jestem naukowcem, pracownikiem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, zajmującym się zawodowo badaniem historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Chodząc po Puszczy jestem zajęty rozmyślaniem, jakie ślady dawnej obecności i działalności człowieka kryje w sobie dany zakątek lasu, gdzie polowali polscy królowie, którędy wiodły ścieżki wykorzystywane przed wiekami przez bartników... co sprawia, że zwykle potykam się o wystające korzenie lub stukam głową w nisko rosnące konary.

Wiecej

Osią moich zainteresowań naukowych
jest historyczny związek człowieka
z Puszczą Białowieską.

Moje komiksy i książki dla dzieci
w większości dotyczą przyrody,
bliższej i dalszej...

Wiecej

W ciągu ostatnich lat miałem
przyjemność ilustrować książki
świetnych autorów...

Wiecej