Halo! Tu Tomasz Samojlik!

Za dnia jestem naukowcem, pracownikiem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, zajmującym się zawodowo badaniem historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Chodząc po Puszczy jestem zajęty rozmyślaniem, jakie ślady dawnej obecności i działalności człowieka kryje w sobie dany zakątek lasu, gdzie polowali polscy królowie, którędy wiodły ścieżki wykorzystywane przed wiekami przez bartników... co sprawia, że zwykle potykam się o wystające korzenie lub stukam głową w nisko rosnące konary.

More

Osią moich zainteresowań naukowych
jest historyczny związek człowieka
z Puszczą Białowieską.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

More

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

More

Pompikcon w Hajnówce

Wednesday May 3rd, 2017

Spóźnione, ale szczere…

Monday July 18th, 2016